ឧបករណ៍ព័ត៌មានសម្រាប់សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការងារ

ការទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាពលើការងារដែលអ្នកចង់បានគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការងារ។ មានវិធីជាច្រើនដើម្បីស្វែងរកបញ្ជីការងារ។ ការត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានការងារនៅក្នុងបញ្ជីការងារកាសែតខិត្តប័ណ្ណទស្សនាវដ្តីព័ត៌មានការងារនិងហេឡូ Work ធ្លាប់ជាសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការងារមូលដ្ឋាន។ ការអនុវត្តជាទូទៅគឺការទទួលបានការបញ្ជូនពីអ្នកស្គាល់គ្នានិងដើម្បីទទួលបានបញ្ជីការងារដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនង។ ថ្មីៗនេះជាមួយនឹងការបង្កើតបរិយាកាសអ៊ីនធឺណេតចំនួនមនុស្សប្រមូលព័ត៌មានតាមរយៈអ៊ីនធឺណេតកំពុងកើនឡើង។ ថ្មីៗនេះគេអាចស្វែងរកព័ត៌មានការងារហេឡូ Work តាមរយៈអ៊ិនធឺរណែត។ សូម្បីតែមនុស្សដែលមានភាពមមាញឹកក៏អាចធ្វើការលើសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការងារស្របគ្នានឹងការងារព្រោះពួកគេអាចត្រូវបានប្រើតាមអ៊ិនធរណេតនៅពេលណាក៏បាន។ ថ្មីៗនេះសកម្មភាពបរបាញ់ការងារដូចជាការទទួលបានព័ត៌មានការងារនៅឯវគ្គព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុននិងសិក្ខាសាលាស្តីពីការបរបាញ់ការងារដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុននិងប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនសម្របសម្រួលធនធានមនុស្សឯកជន។ ចូរចុះឈ្មោះលក្ខខណ្ឌដូចជាការកាន់កាប់ដែលចង់បាននិងប្រវត្តិកាន់កាប់ពីមុន។ មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលនឹងណែនាំអ្នកអំពីកន្លែងដែលសមនឹងអ្នក។ មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិអាស្រ័យលើវិធីនៃការប្រមូលព័ត៌មាន។ អាស្រ័យលើប្រភេទការងារដែលអ្នកចង់បានអ្នកខ្លះមានព័ត៌មានច្រើនហើយខ្លះទៀតមិនមាន។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!