អំពីថ្នាំបំប៉ននិងសុខភាព

ថ្នាំគ្រាប់បានចាប់ផ្តើមផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមានសុខភាពល្អ។ ខ្ញុំធ្លាប់ទទួលយកសារធាតុចិញ្ចឹមពីអាហារបំប៉នដើម្បីបំពេញបន្ថែមសមាសធាតុអាហារូបត្ថម្ភដែលជារឿយៗខ្វះខាតនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ។ តើសារធាតុចិញ្ចឹមប្រភេទណាដែលខ្វះគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបរិយាកាសនៃរបបអាហាររបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ការស្វែងយល់អំពីតួនាទីរបស់សារធាតុចិញ្ចឹមនីមួយៗសារធាតុចិញ្ចឹមដែលអ្នកខ្វះនិងវិធីសាស្រ្តទទួលទានល្អបំផុតគឺជាតម្រុយក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងខ្លួនអ្នកត្រូវការអាហារបំប៉នដែលត្រូវគ្នា។ សូម្បីតែថ្នាំបំប៉នដែលមនុស្សជាច្រើនណែនាំផ្ទាល់ក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកដែរ។ គ្រឿងផ្សំចាំបាច់ខុសគ្នាអាស្រ័យលើទម្លាប់នៃការញ៉ាំរបស់មនុស្សម្នាក់ៗរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាតិកាជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ ឧទាហរណ៍ឧបមាថាអ្នកនិងអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងទទួលរងនូវការអស់កម្លាំងរាងកាយផងដែរ។ ឥឡូវឧបមាថាអ្នកបានប្រើថ្នាំបំប៉នដែលល្អសម្រាប់ភាពរិល។ វាអាចទៅរួចដែលមានតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ វានឹងចាំបាច់ក្នុងការលេបថ្នាំបំប៉នយោងទៅតាមមូលហេតុនៃភាពរិល។ មិនថាអ្នកលេបថ្នាំវីតាមីនឬជាតិរ៉ែដែលមានសារធាតុបំប៉នទេវាមានប្រភេទអាហារបំប៉នខុសៗគ្នាជាច្រើន។ អ្នកមិនអាចជ្រើសរើសអាហារបំប៉នដោយមិនគិតពីអ្វីដែលរាងកាយរបស់អ្នកកំពុងធ្វើនៅពេលនេះនិងសមាសធាតុអាហារូបត្ថម្ភដែលអ្នកត្រូវការ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!