ហេតុអ្វីបានជាថ្នាំគ្រាប់អាស៊ីតហ្វូលិកមានសារៈសំខាន់

អាស៊ីតហ្វូលិកគឺជាសារធាតុចិញ្ចឹមមួយក្នុងចំណោមសារធាតុចិញ្ចឹមដែលអ្នកចង់ទទួលយកដោយមិនចាំបាច់ខ្វះឬខ្វះខាតដោយប្រើថ្នាំបំប៉នឱ្យបានល្អ។ តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះរាងកាយរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកមានបរិមាណអាស៊ីដហ្វូលិកមិនគ្រប់គ្រាន់ឬច្រើនពេក? គេនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមិនមានអាស៊ីតហ្វូលិកគ្រប់គ្រាន់នៅពេលអ្នកមានផ្ទៃពោះអ្នកទំនងជានឹងមានជំងឺមិនត្រឹមត្រូវឬទារកមិនគ្រប់ខែ។ កង្វះអាស៊ីតហ្វូលិកក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះដំបូងត្រូវបានគេនិយាយថាបង្កើនហានិភ័យនៃការខូចបំពង់សរសៃប្រសាទដូចជាខួរឆ្អឹងខ្នង។ កង្វះអាស៊ីតហ្វូលិកក៏រារាំងកោសិកាថ្មីពីការបង្កើតផងដែរ។ អត្រាកំណើនក្រោយពេលកើតអាចនឹងចុះខ្សោយឬទារកអាចកើតមិនគ្រប់ខែព្រោះវាទាក់ទងនឹងការលូតលាស់កោសិកា។ ប្រើថ្នាំបំប៉នឱ្យបានល្អដើម្បីទទួលបានអាស៊ីតហ្វូលិកដើម្បីការពារការយឺតនៃការលូតលាស់។ វាក៏ស្ថិតនៅក្រោមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលការងារនិងសុខុមាលភាពថាវាជាការចង់បានសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឱ្យទទួលយកអាស៊ីតហ្វូលិកយ៉ាងសកម្ម។ អាស៊ីតហ្វូលិកក៏ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងបរិមាណច្រើនដែរដោយការផឹកនិងប្រើថ្នាំពន្យារកំណើត។ វាជាគំនិតល្អក្នុងការបន្ថែមអាស៊ីតហ្វូលិកយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងអាហារបំប៉នពីជីវិតមុនពេលមានផ្ទៃពោះ។ ការមានផ្ទៃពោះដំបូងគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជៀសវាងកង្វះអាស៊ីតហ្វូលិកក្នុងអាហារបំប៉ននិងរបបអាហារប៉ុន្តែបើអាចធ្វើបានវាគួរតែត្រូវបានធ្វើមុនពេលមានផ្ទៃពោះ។ កង្វះអាស៊ីតហ្វូលិកក៏ត្រូវបានគេនិយាយថាបណ្តាលឱ្យមានភាពស្លកសាំងផងដែរ។ ភាពស្លេកស្លាំងដោយសារតែកង្វះអាស៊ីតហ្វូលិកមិនអាចត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយការប្រើថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកឡើយ។ ស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកមានភាពស្លេកស្លាំងហើយសាកល្បងថ្នាំគ្រាប់នៅពេលអាស៊ីតហ្វូលិកចូលរួម។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!