វិធីឡើងទម្ងន់ដោយស្ទុះងើបឡើងវិញ

វាត្រូវបានគេនិយាយថាសភាវគតិការពាររាងកាយមួយគឺជាយន្តការដែលទំងន់ត្រូវបានកើនឡើងដោយការស្ទុះងើបឡើងវិញ។ វាជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនទំនងដែលខ្ញុំបានឡើងភ្នំហើយកំពុងមានទុក្ខព្រួយ។ សូម្បីពលដលគានអាហារក៏រាងកាយរបស់មនុស្សអាចរស់បានយា៉ងើនថ្ងជាមួយទឹក។ មូលហេតុដែលយើងផ្ទុកថាមពលនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយព្យាយាមមិនប្រើប្រាស់វាគឺដោយសារតែរាងកាយរបស់យើងទទួលស្គាល់ថាវាជាភាពអាសន្ន។ រាងកាយផ្លាស់ប្តូរទៅរបៀបទទួលទានទាប។ ឧបមាថាអ្នកកំពុងស្ថិតក្នុងរបបអាហារហើយមានការរឹតត្បិតរបបអាហារខ្លាំងឬអ្នកកំពុងញ៉ាំតែរបបអាហារកាឡូរីទាបដែលមានប្រូតេអ៊ីននិងខ្លាញ់ទាប។ សភាវគតិការពាររាងកាយធ្វើឱ្យវាស្ថិតក្នុងរបៀបប្រើប្រាស់ទាបដែលស៊ីថាមពលតិច។ ប្រសិនបើអ្នកស្តាររបបអាហាររបស់អ្នកឡើងវិញជាមួយនឹងការទទួលទានទាបអ្នកនឹងឡើងទម្ងន់ភ្លាមៗហើយងើបឡើងវិញក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងខ្លួន។ ដរាបណាអ្នកនៅលើរបបអាហារអ្វីដែលអ្នកមិនអាចជៀសវាងបានគឺការឡើងទម្ងន់។ ការកាត់បន្ថយការឡើងទម្ងន់អប្បបរមាគឺជាគន្លឹះនៃរបបអាហារជោគជ័យ។ ក្នុងចំនោមពួកគេអ្នកដែលមានរបបអាហារច្រើនទំនងជាស្ថិតនៅក្នុងរបៀបទទួលទានទាប។ រាងកាយមានអារម្មណ៍ថាមានវិបត្តិព្រោះវាស្រកទម្ងន់ម្តងហើយម្តងទៀត។ វាធ្វើការដើម្បីរក្សាទុកថាមពលនៅក្នុងរាងកាយជានិច្ចធ្វើឱ្យអ្នកមានទម្ងន់កាន់តែងាយស្រួល។ វាគឺជារាងកាយនៅក្នុងរបៀបទទួលទានទាបដែលត្រូវការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងដើម្បីបញ្ចុះទម្ងន់ដូច្នេះវាមិនស្ទុះងើបឡើងវិញទេ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!