លក្ខណៈពិសេសនៃប្រាក់អេឡិចត្រូនិកជាមួយនឹងឥណទានរួម

ចំនួនប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើង ៗ មានកាតអេឡិកត្រូនិករួមនិងកាតឥណទាន។ វាហាក់ដូចជាកាតឥណទានជារឿយៗមានមុខងារលុយអគ្គិសនី។ មិនមានមនុស្សច្រើនទេដែលប្រើទាំងលុយអេឡិចត្រូនិចនិងឥណទាន។ ប្រសិនបើលុយអេឡិចត្រូនិកគឺជាប្រភេទរួមបញ្ចូលឥណទានការទូទាត់គ្មានសាច់ប្រាក់អាចធ្វើទៅបានក្នុងស្ថានភាពជាច្រើន។ លុយអេឡិចត្រូនិចដែលមានឥណទានរួមមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចប់ការទូទាត់ដោយគ្រាន់តែកាន់កាតពិសេសមួយលើវា។ លុយដែលត្រូវបានគិតថ្លៃនឹងត្រូវបានប្រើបន្តិចម្តង ៗ នៅពេលធ្វើការទូទាត់ប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក។ ការទិញធំ ៗ ដូចជាកាតឥណទានហើយការទិញដែលមានតំលៃសមរម្យគឺដូចជាកាតបង់ប្រាក់ជាមុន។ រហូតមកដល់ពេលនេះការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់គឺជាវិធីសាស្ត្រនៃការគិតប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក។ នៅក្នុងការគោរពនោះជាមួយនឹងប្រាក់អេឡិចត្រូនិករួមបញ្ចូលជាមួយឥណទានអ្នកអាចគិតប្រាក់ជាមួយឥណទាន។ មុខងារកាតឥណទានបានពង្រីកនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់លុយអេឡិចត្រូនិចជាមួយនឹងឥណទានរួមអ្នកអាចធ្វើការទិញតូចៗនៅហាងងាយស្រួល។ អូសាហ្វុ – គិយថៃដែលជាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងទូរស័ព្ទចល័តនិងលុយអេឡិចត្រូនិចក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរ។ វាក៏មានប្រភេទមួយដែលមានមុខងារផ្សេងៗដូចជាមុខងារឥណទានលុយអេឡិចត្រូនិកនិងកាតធនាគារដែលមានកាតមួយ។ មិនថាវាជាការទិញតូចការទូទាត់ឬប្រតិបត្តិការអេធីអឹមកាតងាយស្រួលទេ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!