មូលហេតុដែលការងាររបស់កម្មករក្រៅម៉ោងមានគុណវិបត្តិ

គេនិយាយថាពិបាករកការងារធ្វើជាកម្មករក្រៅម៉ោង។ ប្រសិនបើអ្នកក្លាយជាកម្មករក្រៅម៉ោងនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលារៀនតើវាពិបាកនឹងរកការងារធ្វើណាស់មែនទេ? អ្នកទទួលភ្ញៀវខ្លះនិយាយថាពួកគេបានទទួលជោគជ័យក្នុងការស្វែងរកការងារដូច្នេះវាហាក់ដូចជាមិនអាចរកការងារធ្វើបានទេ។ វាពិតជាពិបាករកការងារធ្វើជាងនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា។ ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាពិបាកសម្រាប់កម្មករក្រៅម៉ោងដើម្បីរកការងារធ្វើជាងនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា? មូលហេតុចំបងគឺក្រុមហ៊ុនជួលចង់ជួលនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា។ អ្នកសួរសុខទុក្ខជារឿយៗត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគ្មានបទពិសោធន៍។ មានហេតុផលល្អដើម្បីជួលនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា។ មូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនធ្វើការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នាគឺដោយសារតែហេតុផលដែលពួកគេចង់ធ្វើដូច្នេះ។ ចំពោះហេតុផលនិងគុណសម្បត្តិវាងាយស្រួលក្នុងការអនុម័តក្នុងបរិមាណច្រើនក្នុងពេលវេលាកំណត់។ លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើអ្នកជួលទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយអ្នកក៏អាចបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មីក្នុងពេលតែមួយដែលអាចជួយអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ អ្នកសួរសុខទុក្ខមិនមានការអំពាវនាវទាក់ទងនឹងសមិទ្ធិផលនិងបទពិសោធន៍ទេ។ មនុស្សខ្លះដែលជាកម្មករក្រៅម៉ោងប្រហែលជាចង់និយាយថាពួកគេមិនបានលេងជាកម្មករក្រៅម៉ោងទេ។ មនុស្សខ្លះប្រហែលជាបានធ្វើការក្រៅម៉ោងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីមានជំនាញនៅក្នុងឧស្សាហកម្មជាក់លាក់មួយ។ ទោះបីជាអ្នករកការងារក្រៅម៉ោងមានការងារក្រៅម៉ោងក៏ដោយវាហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានគេវាយតម្លៃនៅក្នុងការប្រមាញ់ការងារទេ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!