ប្រាក់កម្ចីសង្ខេបរបស់ធនាគារ

តើប្រាក់កម្ចីធនាគារគឺជាអ្វី? មិនមានមនុស្សពីរបីនាក់ដែលគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការបង់ប្រាក់កាតឥណទានសម្រាប់ការបង់ប្រាក់និងខ្ចីបន្តិចបន្តួចពីក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។ តាមវិធីសាស្ត្រមួយប្រសិនបើអ្នកបានខ្ចីច្រើនជាងមួយអ្នកអាចបង្រួបបង្រួមពួកគេឱ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនតែមួយជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីច្រើន។ នៅពេលចំនួនប្រាក់កម្ចីកើនឡើងចំនួនប្រាក់កម្ចីពិតប្រាកដមិនអាចត្រូវបានកំណត់ទេ។ វាក៏មានហានិភ័យផងដែរដែលផែនការសងសំណងនឹងខុសអ្នកមិនដឹងថាពេលណាការទូទាត់ត្រូវបានកំណត់ហើយអ្នកនឹងមិនអាចបង់នៅថ្ងៃសងប្រាក់វិញបានទេ។ វានឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងការទូទាត់និងធ្វើផែនការសងប្រាក់ដែលបានគ្រោងទុកបន្ថែមទៀតពីព្រោះប្រាក់កម្ចីមានទ្រព្យបញ្ចាំអាចមានបង្អួចសងមួយ។ វាត្រូវបានគេនិយាយថាអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដោយសារតែអត្រាការប្រាក់ទាបគឺជាប្រាក់កម្ចីភាគច្រើនដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាពិសេសដោយក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ។ វាហាក់ដូចជាមានមនុស្សមួយចំនួនមានប្រាក់កម្ចីតូចៗច្រើនដូច្នេះប្រហែលជាដោយសារពួកគេមានអារម្មណ៍សេរីក្នុងការធ្វើប័ណ្ណប្រាក់កម្ចី។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកពិចារណាពិចារណាលើការប្រើប្រាក់កម្ចីសរុបរបស់ធនាគារម្តង។ ប្រាក់កម្ចីភាគច្រើនរបស់ធនាគារត្រូវបានពិនិត្យជាមុនហើយមិនមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទេ។ អាស្រ័យលើរយៈពេលនៃសេវាកម្មនិងចំនួនប្រាក់កម្ចីប្រាក់កម្ចីអាចត្រូវបានបដិសេធ។ ជាទូទៅនៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាក់កម្ចីច្រើននៅក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុដែលជាប់ទាក់ទងនឹងធនាគារចំនួនសរុបនៃការខ្ចីប្រាក់គឺមានជាចម្បងក្នុងរយៈពេល ១/៣ នៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អ្នក។ វាចាំបាច់ក្នុងការពិនិត្យមើលចំនួនប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកជាមុននិងស្រាវជ្រាវថាតើវានឹងមានគុណសម្បត្តិទាក់ទងនឹងអត្រាការប្រាក់មុនពេលប្រើប្រាក់កម្ចីធនាគារដែរឬទេ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!