បន្តតម្រូវឱ្យផ្លាស់ប្តូរការងារ

ប្រវត្តិរូបគឺចាំបាច់ត្រូវតែមាននៅពេលអ្នកប្តូរការងារ។ ប្រវត្តិរូបសង្ខេបគឺជាឯកសារចាំបាច់សម្រាប់សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការងារហើយភាគច្រើនជាឯកសារដែលត្រូវបានប្រើនៅពេលបញ្ជូនទៅក្រុមហ៊ុនដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការងារ។ អ្នកត្រូវធ្វើប្រវត្តិរូបដើម្បីទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរអាជីព។ វាជាឯកសារធម្មជាតិដើម្បីដាក់ចេញប៉ុន្តែវាជាឧបករណ៍សម្រាប់លក់ខ្លួនឯង។ ចំពោះប្រវត្តិរូបដែលត្រូវការនៅពេលផ្លាស់ប្តូរការងារបន្ថែមលើជួរឈរសម្រាប់សង្ខេបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប្រវត្តិការសិក្សានិងប្រវត្តិការងារក៏មានកន្លែងសម្រាប់បំពេញជួរឈរសម្រាប់គុណវុឌ្ឍិចំណង់ចំណូលចិត្តជាដើម។ នៅពេលខ្ញុំបង្កើតប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំម្តងហើយម្តងទៀតខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងវាហើយអ្នកខ្លះគិតថាមិនអីទេប្រសិនបើខ្ញុំអាចបំពេញនូវឯកសារប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំជាមួយអក្សរ។ ប្រវត្តិរូបដែលបានបំពេញយ៉ាងត្រឹមត្រូវមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ល្អលើបុគ្គលិកធនធានមនុស្សទេ។ ក្រឡេកមើលប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកដើម្បីមើលថាតើមនុស្សនោះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរការងារ។ គេនិយាយថាក្រុមហ៊ុនខ្លះថែមទាំងក្រឡេកមើលថាតើរូបថតប្រវត្តិរូបត្រូវបានបិទភ្ជាប់យ៉ាងស្អាតហើយថាតើមានបញ្ហាអ្វីដែលទាក់ទងនឹងរបៀបបិទត្រា។ អាចនិយាយបានថាអ្នកជ្រើសរើសបុគ្គលិកកំពុងពិនិត្យពិចារណាលើមនុស្សម្នាក់ៗដែលចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារដើម្បីស្វែងរកធនធានមនុស្សដែលអាចជាកម្លាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ការផ្លាស់ប្តូរការងារគឺជាសកម្មភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរជីវិត។ នៅពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូរការងារដែលជារឿងសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងជីវិតអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើអ្នកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចេះសរសេរប្រយោគតែមួយដោយយកចិត្តទុកដាក់។ បង្កើតប្រវត្តិរូបសម្រាប់សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការងារទោះបីជាវាត្រូវការពេលវេលាខ្លះក៏ដោយ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!