នៅពេលប្រើឃ្លាំងសម្ងាត់ស្រីតែប៉ុណ្ណោះ

មានករណីជាច្រើនដែលស្ត្រីចង់ប្រើវាដោយមិនប្រាប់ក្រុមគ្រួសារ។ គេនិយាយថាមនុស្សមួយចំនួនពឹងផ្អែកលើតែការតាក់ស៊ីលើស្ត្រីសម្រាប់ហេតុផលដែលពិបាកប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដូចជាចំណាយលើការចំណាយលើការចំណាយលើការទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយមិត្តភក្តិម៉ាក់និងបាត់បង់យ៉ាងច្រើនជាមួយប៉ាចគីណូ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើតែឃ្លាំងសម្ងាត់ស្ត្រី បើគ្មានអ្នកស្គាល់ស្គាល់អ្នកអាចធ្វើបាន។ ប្រសិនបើភាគីម្ខាងទៀតដឹងថាអ្នកចង់ទទួលបានប្រាក់កម្ចីជាសម្ងាត់នោះអ្នកទំនងជាមិនអាចប្រាប់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមទូរស័ព្ទបានទេ។ គេនិយាយថាពួកគេក៏នឹងហៅអ្នកដើម្បីបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកមិននិយាយអ្វីដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់។ ការលាក់ទុកតែស្ត្រីគឺតឹងរ៉ឹងជាពិសេសនៅក្នុងការសម្ងាត់។ វាជាការពិតផងដែរដែលការវាយកូនកំលោះដែលអ្នកត្រូវខ្ចីពីគ្រួសារអ្នកដោយសម្ងាត់គឺមិនមានលក្ខណៈល្អទេ។ ដោយសារតែការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់វាមិនអាចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីច្រើនជាងមួយភាគបីនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំទេ។ នេះជាករណីដែលស្វាមីរបស់ស្ត្រីមេផ្ទះដែលធ្លាប់លាក់ទុកពីមុនបានប្រើឃ្លាំងសម្ងាត់មួយថ្ងៃ។ ការប្រើល្បិចកលលើតែស្ត្រីនឹងត្រូវបានបដិសេធដោយប្រពន្ធព្រោះនាងមានប្រាក់ចំណូលមួយភាគបីនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់នាងរួចហើយហើយប្តីរបស់នាងនឹងដឹងថានាងកំពុងខ្ចីប្រាក់ដោយសម្ងាត់។ វាហាក់ដូចជាមានករណីដែលក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញហៅផ្ទះដោយសារតែការពន្យារពេលដោយសារតែការសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗសម្រាប់ការទូទាត់សង។ នៅពេលប្រើតែលើស្ត្រីយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកមានគម្រោងប្រើរបស់អ្នកទោះបីអ្នកត្រូវការលុយក៏ដោយ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!