ធ្វើឱ្យស្បែកឡើងវិញជាមួយនឹងគ្រឿងសំអាងដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងភាពចាស់

មានគ្រឿងសំអាងផ្សេងៗដែលមានគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញនិងប្រឆាំងភាពចាស់។ វាអាចទៅរួចក្នុងការប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ជាមួយនឹងការថែទាំតាមផ្ទះ។ គ្រឿងសំអាងជាច្រើនដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងភាពចាស់គឺមាននៅលើទីផ្សារសព្វថ្ងៃនេះ។ តាមរយៈការលាបគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការបំបាត់ស្នាមប្រឡាក់និងស្នាមជ្រួញដោយផ្ទាល់ទៅនឹងស្បែកវាមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឱ្យស្បែកស្រស់ថ្លាពីខាងក្រៅ។ តើអ្វីជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជ្រើសរើសគ្រឿងសំអាងដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងភាពចាស់? វាជាការចាំបាច់ដែលអ្នកត្រូវប្រាកដថាគ្រឿងសំអាងរបស់អ្នកមានគ្រឿងផ្សំដែលល្អសម្រាប់ការស្តារឡើងវិញនិងប្រឆាំងភាពចាស់មុនពេលអ្នកទិញវា។ ស្នាមប្រឡាក់និងស្នាមជ្រីវជ្រួញលើស្បែករួមមានសាច់ដុំស្តើងនិងការថយចុះសំណើមស្បែក។ គ្រឿងផ្សំដែលអាចបំពេញបន្ថែមគ្រឿងផ្សំស្បែកដែលបាត់បង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវគឺចាំបាច់សម្រាប់គ្រឿងសំអាងប្រឆាំងភាពចាស់។ សម្រាប់ការស្តារឡើងវិញដោយការប្រឆាំងភាពចាស់បំបាត់ស្នាមជ្រួញជ្រៅនិងគ្រើមនៅពេលឆ្លាក់លើស្បែកគឺមិនមានការថែទាំគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ការថែរក្សាស្បែកប្រចាំថ្ងៃមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារស្នាមជ្រួញនិងរដិបរដុប។ លើសពីនេះរបបអាហារគ្មានតុល្យភាពរបៀបរស់នៅមិនសូវស្រួលនិងទម្លាប់ជក់បារីក៏អាចធ្វើឱ្យស្បែករបស់អ្នកចុះខ្សោយដែរ។ ការគិតអំពីអ្វីដែលរបៀបរស់នៅដែលមានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ក៏អាចជាជំហានដំបូងនៃការស្តារឡើងវិញផងដែរ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!