តើអ្វីជាឃ្លាំងសម្ងាត់សម្រាប់តែស្ត្រី?

វាហាក់ដូចជាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនកំពុងផ្តោតលើឃ្លាំងសម្ងាត់ដែលមានតែស្ត្រី។ មិនមានស្ត្រីប៉ុន្មានទេដែលត្រូវការប្រាក់ដូចជាការមើលថែការអប់រំការអប់រំថែទាំគ្រួសារនិងការទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយមិត្តភក្តិ។ ស្ត្រីជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការលាក់ទុកបើទោះបីជាអ្នកខ្លះស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើប្រាស់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដោយ។ មានតែឃ្លាំងសម្ងាត់ស្ត្រីប៉ុណ្ណោះដែលខ្ញុំបានលឺថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងការប្រើប្រាស់។ ឧទាហរណ៍យើងមានបុគ្គលិកជាស្ត្រីសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទនិងបញ្ជរទាំងអស់បង្កើតបរិយាកាសដែលងាយស្រួលសម្រាប់ស្ត្រីនិយាយ។ មានរឿងខ្លះដែលពិបាកសម្រាប់បុរសក្នុងការនិយាយដូចជាកាលៈទេសៈគ្រួសារនិងការពិគ្រោះយោបល់លើឃ្លាំងសម្ងាត់។ ប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលិកស្រីអ្នកអាចមានការរំពឹងទុកថាវាងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកការអាណិតអាសូរ។ អាចនិយាយបានថាអារម្មណ៍របស់ស្ត្រីដែលមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការជំរុញការជឿនលឿនផ្នែកសាច់ប្រាក់សម្រាប់ស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកដាក់យីហោស្ត្រីតែវាជាការស្ទាក់ស្ទើរខាងចិត្តសាស្ត្រសម្រាប់ស្ត្រីចូលហាងតែម្នាក់ឯងប៉ុន្តែវានឹងងាយស្រួលប្រើ។ ចំនួនក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនកំពុងដោះស្រាយជាមួយតែស្ត្រី។ ដោយសារមានគេហទំព័រប្រៀបធៀបនៅលើបណ្តាញអ្នកអាចស្វែងរកនិងជ្រើសរើសកន្លែងដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបជាងឬមានដែនកំណត់ខ្ពស់ជាងនេះដោយប្រើវិធីផ្សេងៗដូច្នេះសូមប្រើវា។ សេវាហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់តែការបញ្ចូលប្រាក់កម្ចីនិងការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងស្ត្រីកំពុងត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!