ដើម្បីកុំអោយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកជាមួយនឹងថ្នាំគ្រាប់

មិនដូចថូធូទេអាហារបំប៉ននិងអាហារសុខភាពមិនមែនជាអាហារសុខភាពដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រសួងសុខាភិបាលការងារនិងសុខុមាលភាពទេ។ ច្បាប់ស្តីពីថ្នាំគ្រាប់មិនត្រូវបានអភិវឌ្ឍល្អទេ។ ក្នុងចំនោមអាហារបំប៉នជាច្រើនមានតែប្រធានបទទេដែលទៅមុខ។ ក្នុងករណីខ្លះមានតែកំរិតនៃការយកចិត្តទុកដាក់មុនហើយផលប៉ះពាល់មិនច្បាស់ទេហើយផលិតផលត្រូវបានចែកចាយដែលមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ បញ្ហាទាក់ទងនឹងថ្នាំគ្រាប់រួមមានការចាប់ផ្តើមលេបនិងផលប៉ះពាល់។ ក្នុងករណីខ្លះខ្ញុំបានលេបបទពិសោធន៍របស់អ្នកដទៃនិងព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែវាមិនសមនឹងរាងកាយរបស់ខ្ញុំទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចមានមូលហេតុដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំបំប៉នដោយមិនបានសង្កេតមើលការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់ឬបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារការប្រើប្រាស់ហួសកម្រិត។ វាហាក់ដូចជាមានអ្នកខ្លះនិយាយថាថ្នាំបំប៉នដែលពួកគេកំពុងលេបជាមួយពួកគេនិងថ្នាំដែលពួកគេយកពីមន្ទីរពេទ្យបង្កបញ្ហាសុខភាព។ អាហារបំប៉នដំបូងត្រូវបានប្រើដើម្បីបំពេញបន្ថែមអាហារូបត្ថម្ភដែលរបបអាហារតែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ វាហាក់ដូចជាមានករណីជាច្រើនដែលមនុស្សពឹងផ្អែកលើថ្នាំបំប៉នច្រើនពេកដោយសារតែពួកគេមានសុខភាពខ្ពស់។ មនុស្សខ្លះធ្វេសប្រហែសអាហារបំប៉នរបស់ពួកគេព្រោះពួកគេកំពុងប្រើថ្នាំគ្រាប់។ ការកែលម្អរបបអាហាររបស់អ្នកគឺជារឿងដំបូងដែលអ្នកគួរធ្វើដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នក។ គំនិតដែលថាអាហារអាចជាអនុវិទ្យាល័យព្រោះអ្នកកំពុងប្រើអាហារបំប៉នគឺជាការដួលរបស់អតិថិជនសំខាន់។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!