ចំណុចសំភាសន៍នៅពេលផ្លាស់ប្តូរការងារ

គេនិយាយថាបទសម្ភាសន៍សម្រាប់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សានិងការសម្ភាសន៍ធ្វើឡើងនៅពេលផ្លាស់ប្តូរការងារមានផ្នែកផ្សេងៗគ្នានិងផ្នែករួម។ គ្មានអ្វីប្លែកទេដែលការផ្លាស់ប្តូរការងារមានន័យថាអ្នកធ្លាប់ធ្វើការអោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងពីមុន។ វាមិនទំនងដែលអ្នកនឹងត្រូវបានគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាកចេញពីការងារមុនរបស់អ្នកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ការងារ។ ខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការងារ។ មនុស្សដែលឈប់ធ្វើការដោយសារហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនគឺប្រសើរជាងប្រសិនបើពួកគេឈប់ដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀតដូច្នេះពួកគេអាចពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ពីមូលហេតុ។ ទោះបីអ្នកធ្វើខុសក៏ដោយកុំនិយាយអាក្រក់ឬត្អូញត្អែរអំពីក្រុមហ៊ុនមុនពេលពន្យល់។ ការនិយាយរឿងអាក្រក់ឬត្អូញត្អែរអំពីក្រុមហ៊ុនមុនក្នុងបទសម្ភាសន៍ការងារមិនមែនជាការពន្យល់ពីហេតុផលនៃការចូលនិវត្តន៍ទេគឺគ្រាន់តែបន្ថយការវាយតម្លៃរបស់អ្នកក្នុងបទសម្ភាសន៍ប៉ុណ្ណោះ។ ជាលទ្ធផលការបញ្ឆោតខ្លួនឯងនឹងតាមប្រមាញ់អ្នកដូច្នេះមិនចាំបាច់កុហកឬលាក់បាំងហេតុផលនៃការផ្លាស់ប្តូរការងារទេ។ វាត្រូវបានគេណែនាំឱ្យអ្នកបង្កើតការបញ្ចេញមតិជាជាងបញ្ឆោតវាពីព្រោះទោះបីជាមាតិកាដដែលអារម្មណ៍នឹងផ្លាស់ប្តូរអាស្រ័យលើពាក្យ។ ទោះបីជាវាជាហេតុផលអវិជ្ជមានសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការងារក៏ដោយវាជាការប្រសើរណាស់ដែលមិនប្រើវាព្រោះអ្នកមិនពេញចិត្តហើយអ្នកមិនអាច។ វាជាការល្អប្រសើរជាងក្នុងការប្រើការបង្ហាញវិជ្ជមានដូចជាការចង់បាននិងចង់ធ្វើ។ វាជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីកែលម្អចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវដឹងអំពីអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានជានិច្ចមិនមែនគ្រាន់តែសំភាសន៍ទេនៅពេលផ្លាស់ប្តូរការងារ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!