ការលូតលាស់និងបំប៉នសក់

តើថ្នាំគ្រាប់អ្វីខ្លះដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការលូតលាស់សក់? បុរសជាច្រើនទទួលរងនូវសក់ស្តើង។ ជាពិសេសនៅពេលនេះវាត្រូវបានគេនិយាយថាបុរសជាច្រើនយល់ពីកង្វល់របស់ពួកគេអំពីការធ្វើឱ្យសក់ស្តើងនៅតាមហាងលក់គ្រឿងញៀនហើយសួរថាតើមានថ្នាំបំប៉នដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេ។ មានបញ្ហាជាច្រើនជាមួយសក់ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានសក់ពណ៌ប្រផេះច្រើនអ្នកអាចជ្រលក់វា។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមានបុរសជាច្រើនដែលយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះវាទំនងជាសក់របស់ពួកគេនឹងស្តើងហើយស្តើងនៅពេលសក់របស់ពួកគេចាប់ផ្តើមជ្រុះ។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់ផ្តើមព្រួយបារម្ភអំពីសក់ស្តើងការបាត់បង់សក់នឹងរីកចម្រើនជាលំដាប់។ វាហាក់ដូចជាមនុស្សជាច្រើនលាងសក់ញឹកញាប់ម៉ាស្សាសក់និងប្រើឧបករណ៍ស្តារសក់ដើម្បីការពារការបាត់បង់សក់។ មនុស្សជាច្រើនយល់ថាវាគួរឱ្យចង់ខ្ពស់ដែលអាចបន្ថែមសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានប្រសិទ្ធិភាពជួយដល់ការលូតលាស់សក់។ តើថ្នាំគ្រាប់ដែលមានគ្រឿងផ្សំដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការលូតលាស់សក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរឬទេ? វាអាចត្រូវបានអានពីគេហទំព័រព័ត៌មានពីមាត់មួយទៅមាត់មួយដែលឃើញថាដូងនិងតូស្យូមត្រូវបានគេវាយតម្លៃខ្ពស់ជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ការលូតលាស់សក់ដែលត្រូវទទួលទានជាថ្នាំគ្រាប់។ គ្រឿងផ្សំដែលមាននៅក្នុងសាឡុងដូងកំពុងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ព្រោះវាមានឥទ្ធិពលទប់ស្កាត់ការបាត់បង់សក់។ ដោយទទួលយកវាជាអាហារបំប៉នវាហាក់ដូចជាអ្នកអាចរំពឹងថានឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃស្បែកក្បាលនិងឥទ្ធិពលនៃការលូតលាស់សក់។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!