ការពិនិត្យនៃការដាក់ប្រាក់លើស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះ

ចំនួនក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនកំពុងផ្តល់ជូនសេវាកម្មសាច់ប្រាក់ជាមុនសម្រាប់ស្ត្រី។ មួយនៃលក្ខណៈពិសេសនៃការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់ស្ត្រីគឺថាបុគ្គលិកទាំងអស់គឺជាស្ត្រីហើយអ្នកអាចរំពឹងថានឹងមានការយល់ដឹងអំពីស្ត្រីសូម្បីតែនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ប្រាក់កម្ចី។ ទោះបីជាលក្ខខណ្ឌនៃការបញ្ចាំងមានកម្រិតទាបក៏ដោយវាត្រូវបានគេនិយាយថាសម្រាប់អតិថិជនជាស្ត្រី។ វាហាក់ដូចជាអ្នកគិតលុយខ្លះចាត់ទុកស្ត្រីជាអតិថិជនអតិថិជនដែលរកប្រាក់ចំណេញពីព្រោះពួកគេទំនងជាមិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលជាងបុរសទេ។ វាមិនទំនងដែលថាស្ត្រីណាម្នាក់នឹងឆ្លងកាត់ការពិនិត្យមើលឡើងវិញ។ ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអ្នកប្រហែលជាចង់កំណត់ថាតើអតិថិជនទំនងជាមិនមានបំណុលអាក្រក់ដោយការជ្រើសរើសនៅពេលដាក់ពាក្យសុំនិងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជនដែលមានសមត្ថភាពសងខ្ពស់។ ការលំបាកគឺការខ្ចីប្រាក់ស្ត្រីដែលធ្លាប់មានបញ្ហាក្នុងការសងប្រាក់វិញដូចជាភាពមិនប្រក្រតីកាលពីអតីតកាលឬអ្នកដែលមានប្រាក់កម្ចីច្រើនពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត។ វាហាក់ដូចជាថាប្រាក់កម្ចីអាចត្រូវបានបដិសេធសូម្បីតែដោយការតាក់ស៊ីផ្តាច់មុខសម្រាប់ស្ត្រី។ ក្រុមហ៊ុនឃ្លាំងសម្ងាត់នីមួយៗដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យគឺផ្អែកលើស្តង់ដារផ្ទាល់ខ្លួន។ ទោះបីជាការដាក់ប្រាក់គឺសម្រាប់តែស្ត្រីក៏ដោយវាចាំបាច់ត្រូវពិចារណាថាតើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលមានស្ថេរភាពតើអ្នកបានធ្វើការយូរប៉ុណ្ណាមិនថាអ្នកមានទូរស័ព្ទខ្សែនិងថាតើអ្នកមានផ្ទះដែរឬទេ។ វាហាក់ដូចជាថាអ្នកមានលុយឥតគិតថ្លៃកាន់តែច្រើនអ្នកទំនងជាមានសមត្ថភាពសងខ្ពស់ជាង។ គេនិយាយថាមានតែឃ្លាំងសម្ងាត់ស្ត្រីទេដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ស្ត្រីនៅលីវដែលកំពុងធ្វើការប្រឡងជាងស្ត្រីមេផ្ទះដែលមានគ្រួសារ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!