ការផ្លាស់ប្តូរអាជីពរបស់ស្ត្រី

អំពីការផ្លាស់ប្តូរការងារសម្រាប់ស្ត្រី។ គេនិយាយថាវាពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការស្វែងរកការងារដែលចង់បានក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយជាពិសេសសម្រាប់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា។ បើប្រៀបធៀបនឹងបុរសវាហាក់ដូចជាស្ត្រីកាន់តែពិបាករកកន្លែងផ្លាស់ប្តូរការងារ។ ស្ត្រីប្រហែលជាមិនអាចបន្តធ្វើការដោយសារហេតុផលជាច្រើនរួមមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ការសម្រាលកូនការមើលថែកូននិងការថែទាំរយៈពេលវែង។ ទោះបីជាការសម្រាលកូននិងការមើលថែកុមារបានដោះស្រាយចប់ហើយហើយអ្នករៀបនឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើការវិញក៏ប្រហែលជាគ្មានកន្លែងផ្លាស់ប្តូរការងារដែរ។ ជាពិសេសការផ្លាស់ប្តូរការងារសម្រាប់ស្ត្រីវ័យកណ្តាលគឺជាការពិតដ៏លំបាកមួយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកបានធ្វើការជាមួយសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់អ្នកតាំងពីអ្នកនៅក្មេងអ្នកនឹងអាចរកការងារថ្មីសូម្បីតែនៅអាយុជាក់លាក់ក៏ដោយ។ ស្រដៀងគ្នានេះដែរស្ត្រីខ្លះប្រើបទពិសោធន៍ការងាររបស់ពួកគេជាអាវុធដើម្បីបោះជំហានទៅមុខ។ មូលហេតុដែលអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារគឺអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់លាឈប់ពីការងារបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកហើយស្វែងរកការងារបន្ទាប់របស់អ្នកវាចាំបាច់ត្រូវពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវអ្វីដែលអ្នកចង់បានសម្រាប់ការងារបន្ទាប់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទ្រាំទ្របានថានៅកន្លែងធ្វើការបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកមានឥរិយាបទខុសគ្នាអាស្រ័យលើភេទកន្លែងធ្វើការបន្ទាប់មិនមានបញ្ហាបែបនេះទេ។ គួរកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរការងារសម្រាប់ស្ត្រីខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់អាស្រ័យលើអាយុនិងបរិយាកាសរស់នៅជាងបុរស។ ទោះបីជាពួកគេចង់ផ្លាស់ប្តូរការងារក៏ដោយក៏វាហាក់ដូចជាស្ត្រីអាចនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការដោយអាស្រ័យលើអាយុបរិយាកាសគ្រួសារចំនួនកុមារនិងអាយុ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!