ការផ្លាស់ប្តូរអាជីពនិងគុណវុឌ្ឍិរបស់ស្ត្រី

មានគុណវុឌ្ឍិដែលជួយអ្នកផ្លាស់ប្តូរការងារធ្វើឱ្យស្ត្រីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងារ។ សូម្បីតែនៅក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រាកដប្រជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយវាគឺជាគុណវុឌ្ឍិដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគុណសម្បត្តិក្នុងការប្រមាញ់ការងារ។ ការមានគុណវុឌ្ឍិជាតិនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងារ។ អាចនិយាយបានថាលទ្ធភាពអាចត្រូវបានពង្រីក។ គុណវុឌ្ឍិផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាហើយអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូល។ ស្ត្រីខ្លះប្រហែលជាមិនអាចរកការងារថ្មីបានទេបន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍។ អ្នកអាចបង្កើនឱកាសស្វែងរកការងារដោយខិតខំធ្វើការដើម្បីទទួលបានគុណវុឌ្ឍិខណៈពេលផ្លាស់ប្តូរការងារ។ តាមរយៈគុណវុឌ្ឍិជាឱសថការីបុគ្គលិកថែទាំកុមារឬគិលានុបដ្ឋាយិកាស្ត្រីអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្តូរការងារ។ មុននឹងក្លាយជាសមាជិកនៃសង្គមវាជាគំនិតល្អក្នុងការពិចារណាដើម្បីទទួលបានគុណវុឌ្ឍិនៅពេលសម្រេចចិត្តលើមាគ៌ាអាជីព។ ឧទាហរណ៍ឱសថការីត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យឱសថសាស្រ្តប៉ុន្តែមានស្ត្រីជាច្រើនដែលធ្វើការជាមួយគុណវុឌ្ឍិរបស់ពួកគេ។ ជាពិសេសនាពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំឧស្សាហ៍ធ្វើការជាកម្មករក្រៅម៉ោងនៅឯហាងលក់គ្រឿងញៀនហើយប្រាក់ឈ្នួលម៉ោងក៏ខ្ពស់ដែរដូច្នេះវាត្រូវបានគេណែនាំអោយធ្វើជាកន្លែងជួលរឺប្តូរការងារឡើងវិញក្រោយពេលសម្រាល។ ប្រសិនបើអ្នកមានគុណវុឌ្ឍិដែលប្រើបទពិសោធន៍ការងាររបស់អ្នកនោះតម្លៃបន្ថែមនៃកម្លាំងការងារភ្លាមៗរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងដែលមានគុណសម្បត្តិច្រើននៅពេលអ្នកផ្លាស់ប្តូរការងារ។ ប្រសិនបើអ្នកជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសៀវភៅគណនេយ្យនីសាហូថ្នាក់ទីមួយនិងមានបទពិសោធគណនេយ្យអ្នកអាចបង្កើនលទ្ធភាពផ្លាស់ប្តូរការងារទៅក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលអាចធ្វើការផ្នែកគណនេយ្យ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!