ការប្រៀបធៀបជាមួយធនាគារនិងការដកប្រាក់តាមធនាគារ

ដំបូងបង្អស់នៅពេលប្រៀបធៀបការវាយបញ្ចូលគ្នាមិនមែនជាការវាយបញ្ចូលគ្នាមិនមែនជាធនាគារនិងការវាយបញ្ចូលធនាគារត្រូវបានបែងចែកជាពីរ។ ក្នុងករណីការបញ្ចូលប្រាក់តាមធនាគារអត្រាការប្រាក់ហាក់ដូចជាទាបហើយអាចនិយាយបានថាភាពជឿជាក់ខ្ពស់ដូចក្រុមហ៊ុនដែរ។ គុណសម្បត្តិគឺថាអ្នកអាចលាក់ទុកដោយសន្តិភាពនៃចិត្ត។ ទំនោរតឹងរឹងគឺជាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការបញ្ចាំងនៅពេលដាក់ពាក្យសុំធ្វើឱ្យខូចហើយគុណវិបត្តិគឺថាវាអាចបត់បែនបាន។ ក្នុងករណីការបើកប្រាក់តាមធនាគារប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានបដិសេធដោយការពិនិត្យពួកគេភាគច្រើននឹងត្រូវបានបដិសេធមិនថាអ្នកវាយធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតទេ។ ក្រុមហ៊ុនដាក់ប្រាក់ដែលមិនមែនជាធនាគារមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយអ្នកអាចមើលឃើញវាដោយប្រៀបធៀបវាជាមួយការដាក់ប្រាក់តាមធនាគារ។ វាហាក់ដូចជាថាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអតិថិជនត្រូវបានគេនិយាយថាងាយស្រួលប្រើជាងកាតឥណទាន។ ហានិភ័យនៃការទូទាត់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែជារឿយៗវាមានតម្លៃថ្លៃជាងនៅពេលប្រៀបធៀបការប្រាក់ដូច្នេះវាជាការប្រសើរក្នុងការបញ្ជាក់ជាមុន។ សូម្បីតែចំនួនទឹកប្រាក់តិចតួចនៃការវាយឆ្មក់ក៏មិនអាចជំនួសបំណុលបានដែរ។ គេនិយាយថាអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ណាស់ដែលអ្នកអាចអោយខ្ចីបានស្រួលហើយការប្រមូលនឹងពិបាក។ យកល្អអ្នកមិនគួរធ្វើល្បិចកលទេតែវាអាចមានសុវត្ថិភាពប្រសិនបើអ្នកមិនអាចខ្ចីប្រាក់នៅធនាគារបាន។ អត្រាការប្រាក់ហាក់ដូចជាទាបណាស់ក្នុងចំណោមធនាគារជាពិសេសធនាគារដែលផ្តោតលើអ៊ីនធឺណិត។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកថ្លឹងថ្លែងជាមុននូវបុរេប្រទានសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារដែលភាគច្រើនផ្តោតលើអ៊ីនធឺណិត។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!