ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលស្ត្រីមេផ្ទះប្រើកាតឥណទាន

នេះគឺជារឿងមួយចំនួនដែលត្រូវចងចាំនៅពេលដែលស្ត្រីមេផ្ទះប្រើប្រាក់កម្ចីកាត។ វាជាវិធាននៃការផ្តិតមេដៃអ្នកត្រូវតែធ្វើការសងប្រាក់វិញយ៉ាងពេញលេញមិនថាប្រាក់កម្ចីមានចំនួនតិចឬចំនួនប៉ុន្មានដែលអ្នកខ្ចីធម្មតានោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានការងារក្រៅម៉ោងឬការងារក្រៅម៉ោងធ្វើផែនការសងប្រាក់នៅពេលខ្ចីប្រាក់តើប្រាក់ប្រភេទអ្វីដែលអ្នកនឹងចំណាយសម្រាប់ការសង។ វាចាំបាច់ក្នុងការគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រើវាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ អាចនិយាយបានថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវសងក្នុងមួយខែលើសពី ១០% នៃចំណាយក្នុងការរស់នៅ។ ស្ត្រីមេផ្ទះដែលបញ្ចប់ក្នុងស្ថានភាពបំណុលច្រើនមានច្បាប់ជាក់លាក់។ លំនាំគឺថាអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រាលអំពីការវាយនិងដាក់បញ្ចាំហើយអ្នកមិនអាចសងនិងជាប់បានទេ។ វាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាការដាក់ប្រាក់និងកាតឥណទានក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអាចត្រូវបានខ្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាប។ អាចនិយាយបានថាភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណប្រាក់កម្ចីនិងកាតឥណទានគឺទាក់ទងទៅនឹងការពិតដែលថាស្ត្រីមេផ្ទះដែលទទួលបានប្រាក់កម្ចីដែលមិនអាចដោះស្រាយបានធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលច្រើន។ វាត្រូវបានគេនិយាយថាស្ត្រីមេផ្ទះជាច្រើនខ្ចីប្រាក់តាមរយៈប្រាក់កម្ចីកាតនិងការដាក់ប្រាក់និងចំណាយប្រាក់លើប៉ាកាគីកូ។ ជាពិសេសប្រសិនបើស្ត្រីមេផ្ទះចំណាយប្រាក់សម្រាប់ចំណាយលើការលេងល្បែងនាងនឹងជំពាក់បំណុលប្តីដោយសម្ងាត់។ ជាលទ្ធផលវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់ស្ត្រីមេផ្ទះដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជំពាក់បំណុលគេដោយសារការខ្ចីប្រាក់ហួសកម្រិតនៅពេលដែលអ្នកដទៃកត់សម្គាល់។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


error: Content is protected !!