ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើកាតឥណទានសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅបរទេស

សូម្បីតែពេលទិញទំនិញនៅគោលដៅទេសចរណ៍ក្រៅប្រទេសក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមានកាតឥណទានមួយនៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់បានទោះបីអ្នកមិនមានលុយនៅប្រទេសនោះក៏ដោយ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការទូទាត់ដោយប្រើកាតឥណទានអ្នកគ្រាន់តែត្រូវរៀបចំប្រាក់ដោយកាលបរិច្ឆេទទូទាត់បន្ទាប់។ ទោះបីជាអ្នកធ្វើដំណើរទៅបរទេសដោយមិនមានសាច់ប្រាក់ក៏ដោយអ្នកនៅតែអាចបង់ប្រាក់ជាមួយកាតរបស់អ្នក។ ជាមួយនឹងឥណទានវិលទោះបីអ្នកធ្វើការទិញកាតយ៉ាងច្រើនក៏ដោយក៏មិនមានបញ្ហាដែរប្រសិនបើអ្នកបន្តការបង់ប្រាក់បន្តិចបន្តួចនៅរៀងរាល់ខែ។ ប្រសិនបើអ្នកយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលអ្នកប្រើកាតឥណទានអ្នកនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅបរទេសប្រកបដោយផាសុកភាព។ អ្នកអាចប្រើកាតឥណទានរបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសដោយបញ្ចូលកូដ PIN របស់អ្នកឬចុះហត្ថលេខាលើម៉ាស៊ីនដែលបានឧទ្ទិស។ នេះដោយសារតែកាតមិនអាចត្រូវបានប្រើដោយនរណាម្នាក់ដែលមិនទាក់ទងនឹងម្ចាស់ប័ណ្ណ។ ត្រូវប្រាកដថាព័ត៌មានកាតឥណទានរបស់អ្នកមិនត្រូវបានស្រង់ចេញដោយការធ្វើសំពីងសំពោងឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតឡើយ។ សម្រាប់អាហារនៅភោជនីយដ្ឋាន។ ល។ អ្នកអាចត្រូវបានគេស្នើសុំឱ្យចាកចេញពីកាតឥណទានរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយនៅពេលទូទាត់ប្រាក់ហើយអោយកាតទូទាត់។ ប្រយ័ត្នកុំប្រើកាតរបស់អ្នកនៅកន្លែងដែលមិននឹកស្មានដល់។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើកាតឥណទានរបស់អ្នកដើម្បីទិញទំនិញនៅពេលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសចំនួនទឹកប្រាក់នៃកាតដែលត្រូវបានប្រើនឹងត្រូវកាត់នៅកាលបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ជាក់។ ពិនិត្យព័ត៌មានលម្អិតនៅពេលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីដឹងថាតើចំនួនទឹកប្រាក់នៃការប្រើប្រាស់កាតឥណទានរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវឬអត់ហើយប្រសិនបើគណនីរបស់អ្នកមានសមតុល្យដែលអាចទូទាត់បាន។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!