ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការស្តារសក់និងថ្នាំបំប៉ន

មានរឿងខ្លះដែលត្រូវចងចាំនៅពេលទាក់ទងជាមួយអ្នកស្តារសក់និងថ្នាំគ្រាប់។ អ្នកស្តារសក់ធ្វើការភាគច្រើនចេញពីស្បែកក្បាលដើម្បីការពារការបាត់បង់សក់ហើយជារឿយៗត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានឥទ្ធិពលកំណើនសក់។ មនុស្សជាច្រើនគិតអំពីការប្រើថ្នាំបំប៉នដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃអ្នកស្តារសក់។ វាក៏មានប្រសិទ្ធភាពផងដែរក្នុងការបន្ថែមគ្រឿងផ្សំចាំបាច់ជាមួយនឹងថ្នាំគ្រាប់ដើម្បីរក្សាស្បែកក្បាលដែលបង្កើតបានជាមូលដ្ឋាននៃសក់មានសុខភាពល្អ។ ប្រើថ្នាំគ្រាប់និងថ្នាំស្តារសក់យ៉ាងហោចណាស់មួយខែ។ វាមិនដំណើរការក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រើវា។ ប្រសិនបើអ្នកមានស្បែកខ្សោយអ្នកស្តារសក់អាចបណ្តាលឱ្យស្បែករបស់អ្នករដុប។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងស្បែកក្បាលរបស់អ្នកសូមឈប់ប្រើវាភ្លាម។ ហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំគ្រាប់គឺជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលអាចកើតឡើង។ អ្នកខ្លះបានឃើញអាហារបំប៉នដើមដូងបាតមានផ្ទុកគ្រឿងផ្សំដែលជួយបង្កើនសក់ក្រៅពីជួយឱ្យដូងមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនប្រសិទ្ធភាព។ ផ្ទុយទៅវិញថ្នាំគ្រាប់ដែលមានគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗអាចមិនល្អសម្រាប់អ្នក។ វាហាក់ដូចជាអ្នកអាចមានដំបៅមាត់ឬក្រពះរបស់អ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាឈឺ។ សក់អាចប្រែជាស្គមដោយសាររបបអាហារមិនមានតុល្យភាពឬរបៀបរស់នៅមិនល្អ។ វាអាចជាគំនិតល្អក្នុងការពិនិត្យមើលរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកសម្រាប់ការលូតលាស់សក់។ វាហាក់ដូចជាថាអ្នកប្រើថ្នាំស្តារសក់ឬថ្នាំបំប៉នសម្រាប់សក់ស្តើងដែលចាប់ផ្តើមតាមអាយុរោគសញ្ញាមិនមានភាពប្រសើរឡើងទេ។ និយាយដោយមិននិយាយថាអ្នកចង់ចាត់វិធានការឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅដំណាក់កាលដំបូងជាមួយនឹងថ្នាំបំប៉នសក់។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!