ការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាននៅពេលផ្លាស់ប្តូរការងារ

វាចាំបាច់ក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់សកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការងារប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់តាមរយៈអ៊ីនធឺណិត។ វាគឺជាពេលដែលអ្នកផ្លាស់ប្តូរការងារដែលអ្នកមិនត្រឹមតែស្វែងរកការងារជាមួយហេឡូ Work ប៉ុណ្ណោះទេ។ មានវិធីជាច្រើនដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានដូចជាវគ្គព័ត៌មានរួមគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុននិងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនរកការងារធ្វើ។ មិនមានមនុស្សប៉ុន្មានទេដែលមានអារម្មណ៍ថាការចុះបញ្ជីការងារតែម្នាក់ឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ថាតើអ្នកអាចជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នកពិតជាត្រូវការពីព័ត៌មានជាច្រើនគឺជាបញ្ហាផ្សេងទៀត។ ដំណើរការព័ត៌មានត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរការងារ។ រៀនពីរបៀបអានធាតុព័ត៌មានការងារតាមធាតុនិងយល់ពីចំណុចដែលងាយមើលរំលងហើយយ៉ាងហោចណាស់ធាតុដែលអ្នកចង់ពិនិត្យ។ ក្នុងករណីខ្លះភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនៃរបៀបសរសេរអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថានភាពការងារមាតិកាការងារម៉ោងធ្វើការ។ ល។ រឿងសំខាន់គឺត្រូវទាក់ទងមកយើងប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីព័ត៌មានការងារដែលបានផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនឬប្រភពព័ត៌មាន។ វិភាគស្ថានភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនគោលដៅការងារថ្មីពីព័ត៌មានការងារ។ ល។ ប្រហែលជាវិធីល្អក្នុងការស្វែងរកទិសដៅការងារថ្មីដែលជិតនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នក។ វាអាចមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្រមៃមើលខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានការងារដោយពិនិត្យមើលខ្លឹមសារអាជីវកម្មនិងទស្សនវិជ្ជាសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនឱ្យលម្អិត។ អាចនិយាយបានថាវាចាំបាច់ក្នុងការស្មានកន្លែងដែលការងារមានតម្លៃហើយអ្វីដែលនឹងពិបាកនៅពេលអានព័ត៌មានការងារនៅពេលផ្លាស់ប្តូរការងារ។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!