ការប្រឡងការងារសម្រាប់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា

ទោះបីអ្នកជានិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យធំដែលមានឈ្មោះល្បីក៏ដោយក៏ពិបាករកការងារដែលនឹងផ្តល់ការងារដែលអ្នកចង់បាន។ និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាដែលពិតជាប្រលងប្រមាញ់ការងារគួរតែត្រៀមសម្រាប់ការប្រមាញ់ការងារឱ្យបានឆាប់។ ចំណុចសំខាន់គឺត្រូវមានជំហរមួយដែលនាំមុខគេជាងអ្នកដទៃ។ តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរស់សំភាសន៍ការងារគឺមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការប្រមាញ់ការងារ។ សំភាសន៍គឺខុសគ្នាជាមូលដ្ឋានពីការប្រលងសរសេរដែលខ្ញុំបានយកពេលខ្ញុំនៅជាសិស្ស។ មិនមានចម្លើយថេរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ទេដូច្នេះគ្មានការសង្ស័យទេថាគ្មានកំហុសទេប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយដូចនេះ។ គេនិយាយថាការផ្តល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវមិនមែនជាគោលបំណងនៃការសម្ភាសនោះទេប៉ុន្តែការប្រាស្រ័យទាក់ទងខ្លួនឯងជាមួយក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្វីដែលកំណត់ភាពជោគជ័យឬបរាជ័យនៃការសម្ភាសន៍។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអនុវត្តការសម្ភាសន៍ម្តងទៀតឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជាមុនដើម្បីកុំឱ្យអ្នកភ័យក្នុងកំឡុងពេលសម្តែងជាក់ស្តែង។ ការប្រឡងការងារមួយចំនួនសម្រាប់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីអាចត្រូវបានធ្វើឡើងច្រើនដងជាមួយនឹងការសម្ភាសន៍បឋមនិងមធ្យមសិក្សាឬអ្នកសម្ភាសច្រើននាក់អាចប្រលងជាក្រុមឬសម្រាប់មនុស្សម្នាក់។ នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនអាចមានការកត់សម្គាល់នូវអ្វីដែលការប្រឡងការងារនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាធ្លាប់មានបទពិសោធន៍។ វាពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្លឹមសារនៃការប្រឡងការងារអាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើអ៊ីនធឺណិត។ យើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវឱ្យបានច្រើនជាមុនដើម្បីត្រៀមប្រលងការងារសម្រាប់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!