កាតបញ្ចូលប្រាក់កម្ចីរួមបញ្ចូលគ្នា

មានកាតសាច់ប្រាក់ជាមួយនឹងឥណទានរួមបញ្ចូលគ្នា។ កាតសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនៅពេលអ្នកបើកគណនី។ ប្រភេទរួមបញ្ចូលគ្នាដែលអាចត្រូវបានប្រើជាកាតបញ្ចូលប្រាក់ដែលមានកាតឥណទានតែមួយគឺមានប្រជាប្រិយភាព។ វាសំដៅទៅលើកាតងាយស្រួលបំផុតដែលអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអេធីអឹមនិងសម្រាប់ការទូទាត់កាតឥណទាន។ វាមានប្រយោជន៍ដូចជាកាតពីព្រោះអ្នកអាចទិញទំនិញដោយប្រើប័ណ្ណឥណទានហើយអ្នកក៏អាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងសៀវភៅសៀវភៅរបស់អ្នកបានដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមានកាតសាច់ប្រាក់មួយជាមួយនឹងឥណទានរួមអ្នកអាចប្រើកាតបានយ៉ាងងាយស្រួល។ សម្រាប់អ្នកដែលពិបាកពិនិត្យកាតទាំងមូលដោយសារតែការកើនឡើងនៃចំនួនកាតយើងសូមណែនាំកាតសាច់ប្រាក់បញ្ចូលគ្នាតាមឥណទាន។ កាតសាច់ប្រាក់រួមបញ្ចូលគ្នាមួយចំនួនលុបបំបាត់តម្រូវការសម្រាប់ការថែរក្សាកាតឥណទាន។ ប្រសិនបើអ្នកមានមុខងារឥណទានអ្នកអាចប្រើវាបានទោះបីអ្នកមិនមានសាច់ប្រាក់នៅនឹងដៃក៏ដោយ។ កាតសាច់ប្រាក់រួមបញ្ចូលគ្នាត្រូវបានគេនិយាយថាមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការលួច។ លើសពីនេះទៅទៀតវាមានគុណវិបត្តិនៃការប្រើខុសជាកាតឥណទានដូច្នេះសូមប្រយ័ត្ន។ ថ្មីៗនេះចំនួនកាតពហុមុខងារដូចជាកាតសាច់ប្រាក់រួមបញ្ចូលឥណទានកំពុងកើនឡើង។ សូមយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈពិសេសនៃកាតសាច់ប្រាក់ដែលរួមបញ្ចូលឥណទានដែលងាយស្រួលប្រើប៉ុន្តែមានការព្រួយបារម្ភអំពីការការពារឧក្រិដ្ឋកម្ម។

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA


error: Content is protected !!